Jumat, 14-06-2024
  • MAN 6 Ciamis Ber-ADAB (Agamis, Disiplin, Amanah dan Berprestasi)

Kategori: Sejarah

Fakta Sejarah

Diterbitkan : Kamis, 12 Nov 2009
Sejarah dalam Islam bermula dari sebuah ajaran yang difahami dan dikembangkan oleh manusia, kemudian tumbuh seperti sebuah “pohon” kehidupan (syajarah) Oleh: Hamid Fahmy Zarkasyi www.hidayatullah.com–Dalam masyarakat yang tak bertuhan alias..