Monday, 26-09-2022
  • MAN 6 Ciamis ber-ADAB (Agamis, Disiplin, Amanah dan Berprestasi

Category: Sejarah

Fakta Sejarah

Diterbitkan : Thursday, 12 Nov 2009
Sejarah dalam Islam bermula dari sebuah ajaran yang difahami dan dikembangkan oleh manusia, kemudian tumbuh seperti sebuah “pohon” kehidupan (syajarah) Oleh: Hamid Fahmy Zarkasyi www.hidayatullah.com–Dalam masyarakat yang tak bertuhan alias..